วิจัยและนวัตกรรม

บทความทั้งหมด

จำนวนทั้งหมด 2 ชุด

ปีที่ ฉบับที่ ระหว่างเดือน
ไฟล์
รายชื่อ
2 2 มกราคม - มกราคม 2565
2 1 มกราคม - มกราคม 2565บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย email::journal@cas.ac.th / Fax :: 043-246539 / Tel :: 043-246537

www.itjournal.cas.ac.th

casjournal V2 php พัฒนาระบบ โดย อ.ชัยวัฒน์ วัลละภา (หัวหน้างานสารสนเทศ)